Värderingar och riktlinjer


Värderingar och riktlinjer

Inledning

Kungälv IK:s absoluta övertygelse är att en framgångsrik förening bygger på en fungerande verksamhet

från skridsko, och hockeyskola via ungdoms, och juniorlag ända upp till seniorspel i vårt eget A-lag.

Som ledare, medlem, förälder och funktionär är Du representant för KIK och skall alltid tänka på att Ditt

agerande påverkar klubben. Detta gäller såväl negativa som positiva uttalanden och agerande.


Vision

KIK:s huvudsakliga och övergripande inriktning är att fostra och utbilda ishockeyspelare. Denna vision

når vi genom att satsa på både bredd och elit samt genom att behålla så många spelare som möjligt

kvar i KIK, där glädje, engagemang och respekt skall genomsyra klubbens anda.


Sportsliga mål

KIK:s sportsliga mål anpassar vi i fyra nivåer beroende på spelarnas ålder och förutsättningar. Målen

bygger på riktlinjer från Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet vad gäller respektive ålder.


* Uppflyttning – nedflyttning

Spelarna tillhör företrädesvis sin åldersgrupp. Eventuella avvikelser från normen beslutas av sporkommitén

och gäller säsongsvis.


* Upprullning – nedrullning

I de tidiga åren sker upprullning demokratiskt och inga kunskapsmässiga aspekter skall vägas in.

Beslut i dessa frågor tas av ledarteamen i de åldersgrupper det berör.


Ishockey för barn (Skridskoskola - U12)

Med ishockey för barn menar vi ishockey till och med U 12. I barnidrotten ger vi plats för alla som vill

vara med. Vi uppmuntrar allsidigt idrottande genom att samarbeta med andra idrotter och skolan. Vi

anpassar och organiserar träning och spel efter barnets ålder, behov, mognad och villkor. Vi betonar

leken så barnen känner glädje och gemenskap. Träningen skall generellt få en större betydelse i

förhållande till matcher. Spelarna skall prova på alla positioner i laget.

Förberedande, uppbyggande och motorisk träning vävs in i verksamheten på ett tidigt stadium för att

gynna spelarnas utveckling.

Kungälv Hockey efterlever och deltar enligt det regelverk som drivs av Göteborgs Hockeyförbunds

tävlingsverksamhet.


Ishockey för ungdom (U 13 - U16)

Med ishockey för ungdom menar vi åldrarna U 13 till och med U 16. I ungdomsidrotten skall alla som

fortsättningsvis vill kunna vara med, kanske inte alltid i det lag de önskar, det kan ingen begära, men

med i föreningen. Vi vill få ungdomarna att ta ansvar och påverka sitt idrottande och förstå betydelsen av

träning såväl organiserat i föreningen som träning på egen hand till exempel i form av allmänhetens

åkning. Färdighet (sportslig, fysisk och mental) blir på denna nivå en parameter att ta hänsyn till. Med

detta menar vi att vi på denna nivå (ingången i puberteten) måste ta stor hänsyn till att ungdomar

utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt. Mellan två 14 åringar kan det skilja 50 centimeter och 50 kilo.

Detta kan innebära att det inte i alla lägen är bäst att träna och spela med jämnåriga.

Vi ska tillsammans med ishockeyförbund och andra klubbar utforma tävlingsformer så att de

stimulerar ungdomarna till långsiktig träning och utveckling. Vi ska även öka förståelsen hos spelarna

vad gäller kostens betydelse för att leva ett sunt liv och orka träna. Ungdomarna ska även ges möjlighet

till annat idrottsutövande.


För U 16 är målsättningen att spela i distriktets högsta serie. Då möjlighet ges att spela U 16 Elit görs

denna bedömning av styrelsen och sportkommitén, för det aktuella året.


Prestationsinriktad ishockey för juniorer

Med prestationsinriktad träning för juniorer avses tävlingsverksamheten för åldrarna J18 och J20. Vi vill

på denna nivå ge den som har ambitionen att göra en seriös satsning förutsättning att göra detta under

socialt trygga former. Vi har som mål att utbilda spelarna efter individuella utvecklingsplaner. Vi vill ge

spelarna möjlighet att kombinera en satsning på ishockeyn med studier på gymnasial nivå

(ishockeygymnasium). Vi ska även här fortsättningsvis lära spelarna att äta och dricka rätt, träna rätt och

leva ett sunt liv.


Föreningens målsättning är att största delen av laget ska vara egna spelare och att såväl J18 som J20

spelar i regionens elitserie.


Elitinriktad ishockey för vuxna

Med "elitinriktad ishockey för vuxna" avses den nationella tävlingsverksamheten samt den

träningsverksamhet som erfordras för detta. KIK har som mål att representationslaget skall vara

etablerat i Division 1. Genom att satsa på både bredd och elit vill vi ha så många spelare som möjligt

kvar i KIK. A-laget har som mål att varje år rekrytera spelare från juniorerna samt vara det naturliga valet

för kvalificerade spelare från vår region.


Seriespel: Vad gäller seriespel så följer föreningen de förslag till serieindelningar som föreslås av

Svenska Ishockeyförbundet och Göteborgs Ishockeyförbund.


Cupspel i av föreningen "prioriterade" cuper betyder att vi ställer upp med bästa laget. Dessa turneringar

och cuper skall godkännas och sanktioneras av sportrådet och styrelsen. I GPpucken

gäller spel med bästa lag i U12 och U13.


Sociala mål

I strävan mot visionen kan vi inte enbart fokusera på att träna och spela.

För oss alla i föreningen gäller:

 • att ta ansvar vad gäller den enskildes personliga utveckling och fostran.
 • att ta ansvar för vår gemensamma förening, dess utrustning och verksamhet.
 • att visa hänsyn för att vi inte är lika och har samma förutsättningar.
 • att droger inte är accepterat samband med aktiviteter i KIK:s namn.

 • Ansvar

  Ansvaret genomsyrar hela organisationen I styrelsen, laget och bland övriga funktionärer präglas arbetet

  av en klar rollfördelning över vem som har ansvar för vad. Det krävs att ledare, spelare och föräldrar

  agerar på ett sådant sätt, på och utanför isen, att vi är ett föredöme för KIK och tar ansvar för dess

  verksamhet och fortlevnad.

  För att vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet krävs ett stort engagemang

  Gemenskap och engagemang skall vara vägledande i föreningen.


  Kommunikation och information

  Kommunikation syftar till att hålla ihop föreningen till en enhet. Alla förväntas ha kunskap om vad som

  sker i KIK där det skall finnas en stor öppenhet.

  Detta innebär också att vi skall respektera varandras åsikter. Vi skall både kunna lyssna aktivt på

  varandra och få delge våra åsikter. Konflikter har ofta sin grogrund i dålig kommunikation. Alla

  ungdomslag skall ha två föräldramöten per säsong. Varje säsong skall starta med en speciell

  ledarträff/kick off. Sportansvariga ansvarar för dessa träffar.

  Under säsongen skall kontinuerliga uppföljningar med ledarteamen ske i sportkommiténs regi.


  För att enklast inhämta information gällande vår verksamhet hänvisar vi till:

 • Vår egen hemsida www.kungalvhockey.se
 • Kansliet vid spelarentrén.Tele: 0303 - 2113 40 Fax: 0303 - 2111 72
 • Klubbens årsmöte.
 • Direktkontakt med styrelsemedlemmar via telefon och epost.
 • Medlemsavtalet – Här finns information som upplyser om det reglerade förhållandet mellan dig och
 • Kungälv Hockey.


  Organisation

  Aktuellt organisationsschema finns på hemsidan.


  Utbildning

  För att ge spelarna en allsidig hockeyutbildning krävs att föreningens ledare är utbildade enligt Svenska

  Hockeyförbundets rekommendationer. Detta sker genom extern och intern utbildning.

  Funktionärsutbildning planeras och genomförs i samverkan med Göteborgs ishockeyförbund.


  Ekonomi

  Vad beträffar ekonomin gäller följande övergripande mål:

 • Ekonomin skall vara i balans enligt budget för verksamhetsåret.
 • Vi skall ej "köpa" oss en plats i högre division.

 • Rekrytering

  KIK rekryterar spelare aktivt till skridskoskola/hockeyskola i kommunen och de närliggande områdena.

  Till hockeygymnasium/juniorlag arbetar klubben med Västsverige som primärt upptagningsområde.


  I övrigt är spelare välkomna till KIK i mån av plats och i samråd med andra föreningar. Om rekrytering

  utifrån är aktuell skall beslut kring detta tas av sportkommitén.

  Vi skall stimulera före detta spelare att bli tränare, ledare eller domare.

  * KIK arbetar efter Göteborgs Ishockeyförbunds riktlinjer och förordningar gällande övergångar inom

  ungdomsishockeyn.


  Klubbkänsla

  Klubbkänsla kan skapas på många olika sätt. Här vill vi visa några områden som är viktiga för oss.

 • KIK:s värderingar och riktlinjer genomsyrar arbetet i hela vår verksamhet.
 • Ett trevligt uppträdande på och utanför isen.
 • Det skall ske ett erfarenhetsutbyte mellan lagen, praktiskt och teoretiskt, både för spelare och ledare.
 • Då lagen använder sig av KIK:s symboler och färger, skall det ske på plagg som är godkända av
 • föreningen.

  Kunskap om KIK och dess historia.

 • Ishallen skall kännas och fungera som en naturlig mötesplats där underhållning bjuds varje kväll i form
 • av matcher med allt från 7-åringar till vårt A-lag

 • Hockeyns dag.
 • Gemensamma fester och samkväm.

 • Ovanstående dokument har reviderats under våren 2008


  Md ska rmavbild 2022 05 24 kl. 13.30.19
  Anmäl dig här till sommaren hockeycamp i Kungälv. Vecka 31 och 32 välkomnar vi er!
  Md sommartra ning
  Erbjudande från Nordic Wellness
  Md foreningsgrafik jubileum 320x320
  Köp dina Bingolotter här och stötta KIK
  Md webp.net gifmaker
  Vill du synas på vår sarg? Kontakta oss!
  Md 095fd5c4 62e5 43ae b82a 4dba5e346a05
  Md kiksamarbete
  Vill du bli samarbetspartner? (Klickbar)
  Md kurtslangen
  Huvudpartner
  Md nw
  Huvudpartner (Klickbar)
  Md domani
  Huvudpartner
  Md gbs logo 1024x410
  Guldpartner (Klickbar)
  Md bussbokning ico
  Guldpartner (Klickbar)
  Md 9391599517726 bauer black1 500x300 png
  Guldpartner (Klickbar)
  Md axians1
  Silverpartner (Klickbar)
  Md actemium logo upload
  Silverpartner (Klickbar)
  Md ahus logo
  Silverpartner (Klickbar)
  Md ackerstro m
  Silverpartner (Klickbar)
  Md city gross
  Silverpartner (Klickbar)
  Md 5a7ccc8bfe9ed429a5aae56abd1ffc6f resekompanietloggo
  Silverpartner (Klickbar)
  Md handelsbanken
  Silverpartner (Klickbar)
  Md frend
  Silverpartner (Klickbar)
  Md kodetra
  Silverpartner (Klickbar)
  Md ramudden
  Md elfens fastigheter logo
  Md colored tejpservice
  Md ytterbygg payoff farg ny rgb
  Md kareby livs logo
  Md kcgk logo rgb 300dpi
  Md idrottensbingo se 2
  Md hemmaplansmodellen liggande
  Md 100
  Tusenklubben (Klickbar)
  Md gr sroten banner
  Stötta Kungälv Hockey genom Gräsroten. (Klickbar)
  Md sponsorhuset
  Du och Kungälvs IK får pengar tillbaka på dina nätköp. (Klickbar)
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub