Info från Svenska Ishockeyförbundet


Information om icke föreningsdriven verksamhet

Vad är icke föreningsdriven verksamhet?

Icke föreningsdriven verksamhet drivs av privata aktörer eller andra organisationer som inte är anslutna till en förening, distriktsförbund och Svenska Ishockeyförbundet. Exempel på detta kan vara:

- Selectlag som deltar i cuper och turneringar.

- Cuper och turneringar som inte arrangeras av en förening.

- Camper och sommarhockeyskolor som inte arrangeras av en förening.

Falsk marknadsföring?

Idag finns det privata aktörer som driver selectlag, cuper och camper, vilka utger sig för att vara sanktionerade och auktoriserade av SIF. Det förekommer även att man på ett felaktigt sätt marknadsför ett samarbete med SIF, därför vill SIF tydliggöra att man inte på något sätt samarbetar med privata aktörer och andra organisationer som driver verksamhet i denna form. Råder det några som helst tveksamheter kring en aktör, kontakta gärna SIF och fråga om den verksamhet ni ämnar att delta i.

Det svenska föreningslivet

Svenska Ishockeyförbundet(SIF) vill värna den svenska modellen där föreningslivet karaktäriseras av att den är:

 • ideell • demokratisk • dynamisk • en medkraft i samhällsutvecklingen • öppen för alla • spridd i alla sociala skikt • spridd i hela landet • självständig.
 • Svenska Ishockeyförbundet beviljar tillstånd och auktoriserar därför endast föreningsdriven verksamhet oavsett tid på säsong. Vår modell bygger på att ledare och spelare, utbildas och utvecklas långsiktigt i föreningen.

  Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser, TB kapitel 8 (§8:1 och §8:2), ska förening och föreningslag ansöka om tillstånd för att arrangera och delta i match, cup eller turnering. Både nationellt och internationellt. Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot dessa bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.

  Försäkring

  Varje spelare som är medlem i en av Svenska Ishockeyförbundets registrerade föreningar och ansluten via Hockeykortet, är idag försäkrad via försäkringsbolaget Svedea. Spelaren är då försäkrad i alla tränings-och matchaktiviteter som spelaren deltar i via sin lagförsäkring.

  Deltar spelaren i icke föreningsdriven verksamhet som ex. selectlag, camper, cuper mm. gäller ej försäkringen via Hockeykortet. Skulle olyckan vara framme har spelaren därför inget skydd via sin ordinarie lagförsäkring. Ledare och funktionärer som deltar i icke föreningsdriven verksamhet omfattas heller inte av RF:s grundförsäkring.

  Föreningen

  SIF vill värna föreningen och dess medlemmar. Genom att ta fram en värdegrund kan föreningen sätta upp sunda och tydliga riktlinjer för vad som gäller för medlemskapet. SIF tror på att starka föreningar med sunda värderingar är en bra miljö för spelare och ledare att utvecklas i.

  Det finns även ekonomiska incitament där vi hellre ser att resurserna stannar inom föreningslivet så att våra föreningar kan bli ännu starkare.  Md img 4184
  Info och anmälan v.31
  Md img 4184
  Info och anmälan v.32
  Md namnlo s design
  Kungälv Hockeys Guldsponsorer 23-24
  Md kiksilver
  Kungälv Hockeys Silversponsorer 23-24
  Md bronskik
  Kungälv Hockeys Bronssponsorer 23-24
  Md yohrs test 2
  Yohrs (Klickbar)
  Md 095fd5c4 62e5 43ae b82a 4dba5e346a05
  Md idrottensbingo se 2
  Md hemmaplansmodellen liggande
  Md 100
  Tusenklubben (Klickbar)
  Md gr sroten banner
  Stötta Kungälv Hockey genom Gräsroten. (Klickbar)
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub