Inför Årsmötet, tolkning av stadgar

Publicerad 2020-05-29 19:14
38  1

Kungälv den 24 maj 2020

Hej,

Det har i år inkommit till styrelsen frågor om vem som har rösträtt till årsmötet. I stadgarna §17 står det bla att röstberättigad är medlem som betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år.

Detta är taget från Riksidrottsstyrelsens förslag "Normalstadgar för idrottsföreningar" från 1992 och formuleringen är fortfarande densamma.

På de årsmöten som varit upplever vi att det tolkats av gemene man att när det gäller barn & ungdom har målsman agerat som medlem på årsmöten och också varit den som är valbar att sitta i styrelsen.

I år har vi fått frågor om dessa formuleringar av stadgarna och därför vill vi i styrelsen, inför årets årsmöte göra ett förtydligande gällande tolkning av stadgarna § 17 och § 20.

Inför årsmötet nästa år kommer vi ge förslag på stadgeändringar – som kommer att utlysas i stadgeenlig ordning och som kommer att gälla från året efter - om det röstas igenom av årsmötet.

Står idag:

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Tolkas av styrelsen:

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Röstberättigad på årsmötet är medlemmar som betalt förfallna medlemsavgifter. Medlemsavgiften är att se som ett familjemedlemskap från det att barnet går i Hockeyskolan och fyller spelaren som avgiften avser 15 år det år årsmötet infaller är det målsman som är röstberättigad på årsmötet.

Fyller spelaren 16 år det året årsmötet infaller kan spelaren eller målsman välja vem som röstar men inte båda. Har man två barn har man också två röster enligt samma princip som ovan.

Står idag:

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Tolkas av styrelsen

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen är medlem som betalt förfallna medlemsavgifter. Medlemsavgiften är att se som ett familjemedlemskap och målsman till spelaren som avgiften avser är därmed valbar till styrelse.

Angående årsmötet

Till kommande årsmöte är det i vissa fall fler från samma familj som anmält sig. I normala fall är detta något som bara är positivt men i de tider som råder just nu så vill vi uppmana till att försöka hålla deltagandet till en förälder/spelare. Vi vill helst kunna genomföra mötet så som planerat. Blir vi över 50 personer behöver vi hitta ett annat sätt att genomföra mötet. Det är också därför viktigt just i år att man försöker följa uppmaningen att anmäla sig till mötet innan. I vanliga fall är det inte något problem att dyka upp utan att anmäla sig men i år skapar det problem för oss om vi tror att vi kan genomföra mötet utifrån hur många som anmält sig. Kommer det fler på själva mötesdagen än som är anmält och vi då hamnar över 50 personer kommer vi inte kunna genomföra mötet som planerat.

Tack på förhand!

Hälsningar,

Styrelsen

Ansvarig för sidan: Daniel Eliasson
Md webp.net gifmaker
Md elfens fastigheter logo
Din lokala hyresvärd!
Md colored tejpservice
Din sporttejps leverantör!
Md ytterbygg payoff farg ny rgb
Hyr ut anpassade lokaler
Md frend
Md tempo
Md sponsorhuset logga
Md kcgk logo rgb 300dpi
Md hemmaplansmodellen liggande
Md idrottens bingo logo
Md 100
Tusenklubben
Md images logos 2011 ccm logos individual logos 2011 ccm logo white on red
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub