Verksamhetsberättelse Kungälv Hockey Säsongen 2019/2020

Publicerad 2020-05-29 19:23
38  1

Verksamhetsberättelse Kungälv Hockey Säsongen 2019/2020

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Johan Lindström

Sekreterare Ines Svanström

Ledamot Michael Ekberg

Ledamot Daniel Eliasson

Ledamot Erik Ullsten

Ledamot Erik Banehag

Ledamot Marcus Holmström

Ledamot Hans Sjöström

Suppleant Johan Ljung

Suppleant Sture Sörquist

Adj Ledamot Heléne Motéus


Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten och närvaron har varit godkänd.

Styrelsen har under den gångna säsongen haft fokus på arbetet kring dokumentet Framtidens Förening som man klubbade igenom i mars månad. Och som nu ligger ute på vår hemsida.

Säsongen 2019/2020 har varit en händelserik säsong på många sätt. Vi har tillsatt en sportchef Henrik Rehnberg som startade sin anställning i januari. Covid-19 har påverkat oss på olika sätt. Vi har under hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har sökt och fått bidrag på 87 500: - ifrån kommunen för extra istider. Som kommer att läggas enligt schema i Lödöse ishall uppdelat i föreningen.

Vi har under året jobbat med Skills on ice för våra ungdomslag där man fått möjligheten att öka sina färdigheter på is. Här har vi investerat 16200: - i våra ungdomar samt utbildningar bla (Life Kenetic) med Barbro Sundberg . Föreningen har också köpt in teknikutrustning till medlemmarna för 75942: - Vi ser även i år en liten ökning i medlemsantalet.

Marknad

Efter några år utan aktivt arbete med sponsorer så återupptogs marknadsrådet. Vi gick ut med en förfrågan i föreningen att vara med i denna grupp men intresset var lågt, vi blev dock några som har samlats under året och har börjat arbetet med att bli en aktiv part med våra sponsorer och jobba för att föreningen skall få en bra ekonomi och vara en klubb där man som företag vill vara med och satsa i.

Under året har vi kartlagt befintliga men också nya reklamytor som vi kan sälja in. Vi har tagit bort gamla reklamaffischer som inte längre var betalande . Vi har haft möten om A-lagsmatcherna och hur produktionen kring dessa matcher kan bli bättre. Detta i sin tur kommer göra att företag gärna vill vara matchvärdar exempelvis. I samband med 3kr matchen hade vi även ett event tillsammans med våra sponsorer och då nytillträdde sportchefen. Detta var mycket uppskattat av de som var närvarande. Under året har vi även fört dialog med YKK och en bättre uppdelning av reklamplatser i hallen. Detta arbete kommer att visualiseras under säsongen 20/21.

Budgetmål uppnåddes inte riktigt, detta beror dels på oklarheter kring ansvaret till 3kr-matchen och att vi sent började ringa alla företag om deras medverkan. Vissa av företagen som inte var med under 3kr matchen valde senare att stötta klubben med 3kr istället för 1,50kr under senare match. Antalet sponsorer blev inte lika många under året som önskat, vi hann inte med att i tid påbörja arbetet med att besöka och bearbeta företag utan detta kom först igång under hösten. Till säsongen 20/21 är vi bättre i fas även om COVID-19 har ställt till det lite. Det planerade eventet för företag under våren har fått ställas in och antingen görs detta i augusti månad eller under enskilda företagsbesök under sommaren. Syftet med denna aktivitet var att samla så många företag som möjligt, ge inblick i föreningens arbete med framtidens förening och hur vi vill jobba aktivt med våra partners samt att under denna träff knuta an hur varje företag vill vara med och stötta klubben framöver.

Positivt är att vi fått in flera nya sponsorer under året och hör positiva tongångar om klubben igen. Till 3kr matchen var det hela 19 stycken nya företag som var med och sponsrade mot föregående säsong, 20/21 har alla förutsättningar att bli ett ännu bättre år gällande våra sponsorintäkter, en grund är lagd och som vi kan jobba vidare på. Med ny kraft och engagemang i både styrelse och klubben finns goda förutsättningar att även detta kommer att visa sig i sponsorintäkter.

Föreningen har skapat ett avtal med Nordic Welness där våra medlemmar erbjudits tränings kort för 1500: - (ord pris 6000: - ) samt att Olearys Kongahälla erbjuder medlemmar rabatterade priser. Coop Kongahälla säljer Kungälvs Limpan till förmån för KIKs ungdomar samt att de sponsrat med 40 000: - i sponsorpengar. Denna nya intäkt har gjort att vi kunnat köpa nya träningströjor till våra ungdomslag.

Detta var första året med Billotteriet vi hade höga förväntningar på lotteriet men på grund av olika anledningar så nådde vi inte upp till de intäkter vom vi tänkt oss på 400 000: - utan landade på ca 60 000: -.

Skolor och läger – Säsongens camper har varit väldigt bra med två nya inslag Back & Forwardscamp Checking Clinics som har genererat ca 78000: -

Cuper – Nytt för säsongen som var är Elias Andersson J18 Trophy som tyvärr blev inställd pga. Covid 19.

A-laget – Vi skall vara ett topp-alternativ i distriktet och bedriva en bra verksamhet med sikte på att komma tillbaka till division ett. Vi skall odla en vinnarkultur och vår absoluta målsättning är att spela en attraktiv hockey som både publik, spelare och ledare uppskattar! Här skall beredas plats för våra juniorer och målet är att kunna bygga laget med så många egna spelare som möjligt.

Juniorverksamhet - Truppen bestod av 30 st J18-spelare (födda -02/-03/-04) och 22 stycken J20-spelare (födda -00/-01).

Träningar

J20 har haft 169 träningspass under året där majoriteten av träningarna är ispass i Oasen. Vi har försökt få till ett fyspass inför eller efter varje ispass. J18 har haft 224 träningspass under året där majoriteten av träningarna är ispass i Oasen. Vi har haft fyspass inför eller efter varje ispass.

Sporten – Då vi nu har anställt en sportchef så är sportrådet upplöst på sportchefens begäran då han vill sätta en ny struktur i föreningen

Administration – Det här är kärnan för vår verksamhet med både anställda och ideella administrativa och ekonomiska resurser. Vårt kansli deltidsanställd kanslist. Här administreras istider, säsongsplanering, bidrag, ekonomi, löner, ersättningar, bingo, lotterier mm. Detta är delar i föreningen som är svårt att sköta på ideella grunder och är nödvändiga för att en förening skall fungera!

Hall och Material – Alla hallfrågor med kommunen avhandlas här. Exempelvis förändringar i ishallen. Allt material i klubben sköts via denna funktion.

Ekonomi - Vi kommer att ta med oss ett minus resultat på ca 141300:- detta beror på ej uppnådda mål på sponsorintäkter men också högre lönekostnader och minskade intäkter på grund av Covid -19.

Det har varit en hektisk men spännande säsong med olika utmaningar. Vi har under ca 2 år arbetat fram Dokumentet Framtidens Förening och nu i mars äntligen klubbat igenom det och för några veckor sedan lanserat det för våra medlemmar. Framtidens Förening kommer på sikt att ge oss bättre resultat sportligt men också organisatoriskt. Vi skall jobba med utbildning och utveckling det innebär inte att vi skall sluta att tävla. Vi tror stenhårt på det här arbetssättet där vi ger alla rätt till utveckling.

Jag vill tacka alla inblandade för det fantastiska arbetet som ni gör utan er så hade det varit svårt att utföra de saker vi gör

Jag vill också tacka för att jag har fått förtroendet att leda Kungälv Hockey. Ett arbete som ger mig energi då jag får träffa många härliga föreningsmänniskor men framför allt alla vår underbara spelare.

Till sist vill jag på styrelsens vägnar tacka för den gångna säsongen och er alla som gör det möjligt att bedriva vår förening!

Johan Lindström, ordförande

Ansvarig för sidan: Daniel Eliasson
Md webp.net gifmaker
Md elfens fastigheter logo
Din lokala hyresvärd!
Md colored tejpservice
Din sporttejps leverantör!
Md ytterbygg payoff farg ny rgb
Hyr ut anpassade lokaler
Md frend
Md tempo
Md sponsorhuset logga
Md kcgk logo rgb 300dpi
Md hemmaplansmodellen liggande
Md idrottens bingo logo
Md 100
Tusenklubben
Md images logos 2011 ccm logos individual logos 2011 ccm logo white on red
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub